Українське національне інформаційне агентство "УКРІНФОРМ" - інформаційний партнер УФПБ

Укринформ


выставка индустрии безопасности Украины

Информационно-аналитический портал:

медсправки MED+OK

 

 

 

 

 

 

 

Порівняльна таблиця

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України “Про охоронну діяльність”

Чинна редакція Запропонована редакція
Цивільний кодекс України

Стаття 978. Договір охорони
1. За договором охорони охоронець, який є суб'єктом підприємницької діяльності, зобов'язується забезпечити недоторканність особи чи майна, які охороняються. Володілець такого майна або особа, яку охороняють, зобов'язані виконувати передбачені договором правила особистої та майнової безпеки і щомісячно сплачувати охоронцю встановлену плату.

Стаття 978. Договір охорони
1. За договором охорони суб’єкт охоронної діяльності зобов’язується забезпечити захист особи від протиправних посягань та недоторканість майна, що охороняється . Власник (володілець) такого майна або особа, яку охороняють, зобов’язані виконувати передбачені договором правила особистої та майнової безпеки і сплачувати суб’єкту охоронної діяльності встановлену плату.

Закон України “Про підприємництво”

Стаття 4. Обмеження у здійсненні підприємницької діяльності …
2. Діяльність, пов'язана з охороною окремих особливо важливих об'єктів права державної власності, перелік яких визначається у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку, а також діяльність, пов'язана з проведенням криміналістичних, судово-медичних, судово-психіатричних експертиз та розробленням, випробуванням, виробництвом та експлуатацією ракет-носіїв, у тому числі з їх космічними запусками із будь-якою метою, може здійснюватися тільки державними підприємствами та організаціями, а проведення ломбардних операцій - також і повними товариствами.

Стаття 4. Обмеження у здійсненні підприємницької діяльності…
2. Діяльність, пов'язана з проведенням криміналістичних, судово-медичних, судово-психіатричних експертиз та розробленням, випробуванням, виробництвом та експлуатацією ракет-носіїв, у тому числі з їх космічними запусками із будь-якою метою, може здійснюватися тільки державними підприємствами та організаціями, а проведення ломбардних операцій - також і повними товариствами.

Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств”

Стаття 5. Валові витрати
5.4.10. До валових витрат платника податку відносяться витрати на утримання, експлуатацію та забезпечення основної діяльності (крім тих, що підлягають амортизації): … легкових автомобілів, побутових літальних апаратів, моторних човнів, катерів і яхт, призначених для відпочинку, що належать платникам податку, основною діяльністю яких є надання платних послуг з транспортного чи туристичного обслуговування сторонніх громадян або організацій, а також якщо ці засоби належать спортивним організаціям і використовуються як спортивне знаряддя.

Стаття 5. Валові витрати
5.4.10. До валових витрат платника податку відносяться витрати на утримання, експлуатацію та забезпечення основної діяльності (крім тих, що підлягають амортизації):…легкових автомобілів, побутових літальних апаратів, моторних човнів, катерів і яхт, призначених для відпочинку, що належать платникам податку, основною діяльністю яких є надання платних послуг з транспортного чи туристичного обслуговування сторонніх громадян або організацій, а також якщо ці засоби належать спортивним організаціям і використовуються як спортивне знаряддя; легкових автомобілів, що належать суб’єктам охоронної діяльності, основною діяльністю яких є надання послуг з охорони майна і фізичних осіб та забезпечення громадського порядку.

Закон України “Про податок на додану вартість”

Стаття 3. Об'єкт оподаткування та операції, що не є об'єктом оподаткування…
3.2. Не є об'єктом оподаткування операції з: … 3.2.14. надання послуг з агентування і фрахтування морського торговельного флоту судновими агентами.

Стаття 3. Об'єкт оподаткування та операції, що не є об'єктом оподаткування…
3.2. Не є об'єктом оподаткування операції з:…3.2.14. надання послуг з агентування і фрахтування морського торговельного флоту судновими агентами.
3.2.15. надання послуг з охорони майна у квартирах (будинках), які використовуються для проживання фізичними особи та проведення в них робіт з монтажу технічних засобів .

Закон України “Про виконавче провадження”

Стаття 5. Обов'язки і права державних виконавців…
3. Державний виконавець при здійсненні виконавчого провадження має право: … у разі необхідності для проведення чи організації виконавчих дій залучати на платній основі, у тому числі за рахунок авансового внеску стягувача, суб'єктів господарювання, які у встановленому законом порядку одержали ліцензії на:
4) надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян;

Стаття 5. Обов'язки і права державних виконавців…
3. Державний виконавець при здійсненні виконавчого провадження має право: … у разі необхідності для проведення чи організації виконавчих дій залучати на платній основі, у тому числі за рахунок авансового внеску стягувача, суб'єктів господарювання, які у встановленому законом порядку одержали ліцензії на:
4) надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян (крім випадків виконання судових рішень, ухвал, постанов про зміну органів управління та посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності);

Закон України “Про страхування”

Стаття 7. Види обов'язкового страхування В Україні здійснюються такі види обов'язкового страхування: 1) медичне страхування; …
42) страхування цивільної відповідальності суб'єкта господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам унаслідок проведення вибухових робіт.

Стаття 7. Види обов'язкового страхування В Україні здійснюються такі види обов'язкового страхування: 1) медичне страхування; …
42) страхування цивільної відповідальності суб'єкта господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам унаслідок проведення вибухових робіт;
43) особисте страхування персоналу охорони на випадок загибелі, каліцтва або іншого ушкодження здоров’ю у зв’язку з виконанням функціональних обов’язків з охорони майна і фізичних осіб та забезпечення громадського порядку .

Закон України “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів”

Стаття 3. Порядок видачі, призупинення, анулювання ліцензій на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів …
4. Ліцензія видається за заявою суб'єкта підприємницької діяльності, до якої додаються: копії засновницьких документів та документів, що підтверджують державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності; …
9. Дія ліцензії призупиняється у разі несвоєчасної сплати чергового платежу за ліцензію на підставі письмового розпорядження органу, який видав ліцензію, на термін до сплати заборгованості.

Стаття 3. Порядок видачі, призупинення, анулювання ліцензій на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів …
4. Ліцензія видається за заявою суб'єкта підприємницької діяльності, до якої додаються: копії засновницьких документів та документів, що підтверджують державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності; копія документу, засвідченого у встановленому порядку, що підтверджує підключення акцизного складу до пульта централізованого спостереження органу внутрішніх справ . …
9. Дія ліцензії призупиняється у разі несвоєчасної сплати чергового платежу за ліцензію на підставі письмового розпорядження органу, який видав ліцензію, на термін до сплати заборгованості, а також у разі не підключення акцизного складу до пульта централізованого спостереження органу внутрішніх справ.

Закон України “Про банки і банківську діяльність”

Стаття 19. Банківська ліцензія …
3. Банківська ліцензія надається Національним банком України на підставі клопотання банку за наявності документів, що підтверджують: наявність сплаченого та зареєстрованого підписного капіталу банку у розмірі, що встановлюється цим Законом; забезпеченість банку належним банківським обладнанням, комп'ютерною технікою, програмним забезпеченням, приміщеннями відповідно до вимог Національного банку України; наявність як мінімум трьох осіб, призначених членами правління (ради директорів) банку, які мають відповідну освіту та досвід, необхідний для управління банком.

Стаття 19. Банківська ліцензія…
3. Банківська ліцензія надається Національним банком України на підставі клопотання банку за наявності документів, що підтверджують: наявність сплаченого та зареєстрованого підписного капіталу банку у розмірі, що встановлюється цим Законом; забезпеченість банку належним банківським обладнанням, комп'ютерною технікою, програмним забезпеченням, приміщеннями відповідно до вимог Національного банку України; наявність як мінімум трьох осіб, призначених членами правління (ради директорів) банку, які мають відповідну освіту та досвід, необхідний для управління банком; підключення банку, його філій до пульта централізованого спостереження органу внутрішніх справ та їх оснащення засобами відеоспостереження .

Народний депутат України                                                                                                            О.В.Новіков
сайт создан компанией разработка веб сайта
На сайте ftp0.ru вы откроете для себя вулкан игровой клуб официальный сайт вновь.