Зміни до ліцензійних умов провадження господарської діяльності з охорони

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗМІН ДО ЛІЦЕНЗІЙНИХ УМОВ ПРОВАДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З НАДАННЯ ПОСЛУГ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ОХОРОНОЮ ДЕРЖАВНОЇ ТА ІНШОЇ ВЛАСНОСТІ, НАДАННЯ ПОСЛУГ З ОХОРОНИ ГРОМАДЯН

Вид: Наказ
Видавник: Державний комітет з питань регуляторної політики та підприємництва. МВС
Назва: "Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян"
Номер: 22/230
Дата прийняття: 2006.03.09
Єдиний реєстр. № 35722/2006

Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян

Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
Міністерства внутрішніх справ України
від 9 березня 2006 року N 22/230

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 березня 2006 р. за N 310/12184

Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.92 N 731 "Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян, затверджених наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва та Міністерства внутрішніх справ України від 14 грудня 2004 року N 145/1501, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31 грудня 2004 року за N 1678/10277 (додаються).

2. Департаменту реєстрації та ліцензування Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва (Барбелюк О. Б.), Міністерству внутрішніх справ України (Рудік В. М.) у встановленому порядку забезпечити подання наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту зв'язків з громадськістю (Кисіль І. В.) Міністерства внутрішніх справ України забезпечити публікацію цього наказу в засобах масової інформації в установленому порядку.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва Ващенка К. О. та першого заступника Міністра внутрішніх справ України Бондаренка О. І.

5. Наказ надіслати за належністю.

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва   А. В. Дашкевич

Міністр внутрішніх справ України  Ю. В. Луценко

ПОГОДЖЕНО: 
В. о. Голови Антимонопольного
комітету України 
Ю. Кравченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету України
з питань регуляторної політики та підприємництва,
Міністерства внутрішніх справ України
від 9 березня 2006 р. N 22/230

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
23 березня 2006 р. за N 310/12184

ЗМІНИ
до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян

1. У підпункті 1.4.1 пункту 1.4 слова "до порядку, установленого володільцем майна, що охороняється (далі - володілець)" замінити словами "до порядку, установленого володільцем майна, що охороняється (далі - володілець), з урахуванням вимог чинного законодавства".

2. Підпункт 2.2.6 пункту 2.2 виключити.

3. Підпункт 4.7.4 пункту 4.7 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 4.7.5 - 4.7.9 уважати відповідно підпунктами 4.7.4 - 4.7.8.

Директор Департаменту
реєстрації та ліцензування   О. Б. Барбелюк

Заступник Міністра
внутрішніх справ України   В. М. Рудік

Назад>> 

сайт создан компанией разработка веб сайта